توضیح:

این تابع بر روی آرایه خالی کار نمیکند.

در صورتی که یکی از آیتم های آرایه با دستور شرطی تطابق داشته باشند مقدار true را برگشت می دهد.

این متد یک تابع را بعنوان ورودی دریافت می کند و دستور شرطی را اجرا می کند.

این متد بر روی تک تک المنت ها اجرا می شود و در صورتی که یکی از مقادیر true برگشت دهد سایر مقادیر را چک نمی کند و مقدار true برگشت می دهد

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار currentValue: مقدار جاری المنت آرایه موردنظر(ضروری)
  • مقدار index: اندیس المنت جاری.(اختیاری)
  • مقدار arr: آرایه جدیدی که زیرمجموعه المنت جاری است.(اختیاری)
  • مقدار thisValue: تعیین مقدار this در صورت استفاده در کد.در صورت استفاده از دستور this و عدم تعیین پارامتر آن مقدار undefined در نظر گرفته میشود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین. در صورتی که شرط بر روی یکی از آیتم ها درست باشد true و اگر هیچ یک مورد true نباشد مقدار false را برگشت می دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود