توضیح:

این تابع مقدار ثانبه ساعت تاریخ شما را تنظیم می کند.

در کنار آن می توان مقدار میلی ثانیه تاریخ خود را نیز تنظیم کنید.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار sec: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۵۹ برای تنظیم ثانیه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین ثانیه دقیقه قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۶۰ به اولین ثانیه دقیقه بعد می رود. (ضروری)
  • مقدار millisec: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۹۹۹ برای تنظیم میلی ثانیه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین میلی ثانیه مربوط به ثانیه قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۱۰۰۰ به اولین میلی ثانیه مربوط به ثانیه بعد می رود. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد در قالب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود