توضیح:

این تابع مقدار ماه تاریخ شما را تنظیم می کند.

تعیین ماه با استفاده از اعداد ۰ تا ۱۱ انجام می شود.عدد ۰ برابر با ماه ژانویه است.

از این تابع در کنار تنظیم ماه، برای تنظیم روز نیز استفاده می شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار month: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۱۱ برای تنظیم ماه.در صورت وارد کردن عدد ۱- به آخرین ماه سال قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۱۲ به اولین ماه سال بعد می رود. (ضروری)
  • مقدار day: یک مقدار عددی بین عدد ۱ تا ۳۱ برای تنظیم روز.در صورت وارد کردن عدد ۰ به آخرین روز ماه قبل برمیگردد.در صورت وارد کردن عدد ۳۲ به اولین روز ماه بعد می رود.البته باید دقت کرد ماه جاری ۳۰ روزه است یا ۳۱ روزه. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد در قالب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود