توضیح:

این تابع میلی ثانیه تاریخ شما را تنظیم می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار millisec: یک مقدار عددی بین عدد ۰ تا ۹۹۹ برای تنظیم میلی ثانیه.مقدار عددی ۱- برای رفتن به ثانیه قبلی.عدد ۱۰۰۰ به ثانیه بعد می رود. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد در قالب میلی ثانیه از ۱ ژانویه ۱۹۷۰

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود