توضیح:

این تابع چیدمان قرارگیری آیتم های آرایه را برعکس می‌کند.
این متد بر روی آرایه اصلی تاثیر می‌گذارد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

آرایه با آیتم های برعکس شده

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگیهمگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود