توضیح:

این متد مقدار جدید به انتهای آرایه اضافه می کند.
این متد طول آرایه را تغییر می دهد.
در صورتی که بخواهیم بدون متد مقدار جدید خود را به انتهای آرایه اضافه کنیم براساس طول آرایه المنت جدید خود را اضافه می کنیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار item1, item2, …, itemX: آیتم های جدید که قصد اضافه کردن به آرایه را داریم.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که طول آرایه جدید را برگشت می‌دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود