توضیح:

این تابع مقدار عددی را شما به توان موردنظر می رساند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: عدد مورد نظری که می خواهیم به توان برسانیم. (ضروری)
  • مقدار y: مقداری که نشان دهنده به توان رساندن عدد است. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد صحیح یا اعشاری که به توان رسیده است

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود