توضیح:

این متد آخرین آیتم آرایه موردنظر را پاک می کند.
مقدار بازگشتی این تابع آیتم حذف شده است.
این تابع طول آرایه موردنظر را تغییر می‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

آیتم حذف شده که می‌تواند از هر نوع داده ای باشد. مانند آرایه،رشته،عدد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود