توضیح:

این تابع برای تبدیل یک مقدار از نوع رشته به عدد صحیح است.
این تابع دارای پارامتری به نام radix است که نوع سیستم تبدیل رشته به عدد صحیح را مشخص می‌کند. برای مثال اگر عدد ۱۶ قرار بگیرد یعنی باید یک مقدار رشته ای که بعنوان پارامتر اول تعریف شده است از نوع هگزادسیمال را به عدد دسیمال تبدیل کند.

 

در صورتی که پارامتر radix در نظر گرفته نشود جاوااسکریپت بصورت خودکار و به شکل زیر عمل میکند:

  • اگر رشته با مقدار ۰x شروع شده باشد،بر مبنای هگزادسیمال عمل میکند.
  • اگر رشته با مقدار ۰ شروع شده باشد،بر مبنای اکتال یا ۸ برخورد می‌کند. این حالت منقضی شده است.
  • اگر رشته با مقدار دیگر بغیر از دو آیتم بالا باشد بر مبنای دسیمال یا ۱۰ عمل میکند.در نسخه های قدیمی جاوااسکریپت مقدار ۰۱۰ را با فرمت اکتال بررسی میکرد اما در نسخه های جدید با فرمت دسیمال میشناسد.

در یک رشته که شامل چندین مقدار عددی است تنها عدد اول را برگشت می‌دهد.
قرار دادن فاصله در مقدار رشته مجاز است.
در صورتی که رشته قادر به تبدیل شدن به عدد صحیح را نداشته باشد مقدار NaN برگشت داده میشود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: مقدار رشته برای تبدیل به عدد صحیح (ضروری)
  • مقدار radix: یک مقدار برای تعیین فرمت تبدیل رشته که می‌تواند از عدد ۲ تا ۳۶ باشد. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد صحیح.اگر مقدار قابل تبدیل نباشد مقدار NaN برگشت می‌دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود