توضیح:

این تابع برای تبدیل یک مقدار از نوع رشته به عدد اعشاری است.
در یک رشته که شامل چندین مقدار عددی است تنها عدد اول را برگشت می‌دهد.
قرار دادن فاصله در مقدار رشته مجاز است.
در صورتی که رشته قادر به تبدیل شدن به عدد اعشاری را نداشته باشد مقدار NaN برگشت داده میشود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار string: مقدار رشته برای تبدیل به عدد اعشاری (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد اعشاری.اگر مقدار قابل تبدیل نباشد مقدار NaN برگشت می‌دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود