توضیح:

این تابع تاریخ شما را براساس ۳ فرمت اصلی دریافت کرده و مقدار عددی میلی ثانیه آن را از ۱ ژانویه سال ۱۹۷۰ برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار datestring: یک مقدار رشته ای براساس فرمت تاریخ.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد در قالب میلی ثانیه

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود