توضیح:

این تابع مقدار یا متغیر شما را از آبجکت به عدد تبدیل میکند و نوع داده مقدار شما را به number تغییر می‌دهد.
در صورتی که مقدار قابل تبدیل شدن به عدد را نداشته باشد تبدیل به NaN که خود نیز نوعی عدد است می‌شود.
در صورتی که مقدار شما از نوع آبجکت تاریخ باشد با استفاده از تابع تبدیل به میلی ثانیه از تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۷۰ می‌شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار object: مقداری از نوع آبجکت برای تبدیل به عدد.در صورتی که در نظر گرفته نشود مقدار ۰ برگشت داده میشود. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک عدد.در صورتی که آرگومان در نظر گرفته نشود مقدار ۰ و اگر مقدار قابل تبدیل نباشد مقدار NaN برگشت می‌دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود