توضیح:

این تابع یک مقدار صحیح تصادفی را بصورت پیش فرض بین ۰ تا تابع getrandmax() براساس الگوریتم Mersenne Twister ایجاد می کند.
میتوان دو پارامتر کمترین و بیشترین را در قالب min و max وارد کرد.
در نسخه جدید php از تابع mt_rand استفاده می شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار min: کمترین بازده ای که قرار است عدد تولید شود.(اختیاری)
  • مقدار max: بیشترین بازده ای که قرار است عدد تولید شود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

عدد صحیح. در صورت کوچک بودن max از min مقدار false برگشت می‌دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود