توضیح:

در صورتی که متد درون کلاس یا آبجکت وجود داشته باشد یک مقدار بولین برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار object_or_class: یک مقدار رشته که نام کلاس یا آبجکت است.(ضروری)
  • مقدار method: نام متد در حال جستجو درون آبجکت یا کلاس.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین.در صورت وجود متد مقدار true برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود