توضیح:

این متد در نسخه es6 معرفی شده است.
این متد در یک عدد اعشاری قسمت اول آن را در قالب عدد صحیح بازگشت می‌دهد. این متد کاری با رند کردن عدد ندارد بلکه تنها عدد اعشاری را حذف میکند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: عدد اعشاری جهت تبدیل به عدد صحیح.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد صحیح

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۳۸ به بعد از ۲۵ به بعد از ۱۲ به بعد از ۸ به بعد از ۲۵ به بعد

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود