توضیح:

این متد جذر عدد موردنظر را برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: عدد موردنظر جهت گرفتن عدد جذر.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد. در صورت منفی بودن عدد مقدار NaN برگشت داده می شود.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود