توضیح:

این متد براساس زاویه وارد شده در قالب رادیان عددی بین ۱ و ۱- برگشت می دهد.
برای استفاده از زاویه رادیان باید از فرمول زیر استفاده کنیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: زاویه در قالب رادیان.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عددی بین ۱ و ۱-
در صورت وارد نکردن زاویه مقدار NaN برگشت می دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود