توضیح:

این متد بین عدد ۰ تا ۱ یک مقدار تصادفی برگشت می‌دهد.
عدد ممکن است ۰ باشد اما امکان عدد ۱ بودن وجود ندارد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

بین عدد ۰ تا ۱ یک مقدار تصادفی برگشت می‌دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود