توضیح:

این متد دو پارامتر عددی دریافت می کند و مقدار اول را به توان مقدار دوم می رساند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: عدد پایه موردنظر جهت بتوان رساندنگ.(ضروری)
  • مقدار y: عدد جهت تعیین تعداد توان عدد پایه.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد بتوان رسیده

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود