توضیح:

این متد لگاریتم طبیعی یک عدد را براساس عدد ۲ برگشت می‌دهد.
در اصل سوالی که باید در این حالت پرسیده شود این است که چند تا ۲ باید در خود ضرب شود که حاصل برابر با مقدار پارامتر ورودی شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: یک عدد (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که لگاریتم طبیعی بر مبنای ۲ عدد وارد شده را نمایش می‌دهد.
در صورت وارد کردن عدد منفی مقدار NaN برگشت می‌دهد
در صورت وارد کردن عدد ۰ مقدار infinity- برگشت می‌دهد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود