توضیح:

این متد لگاریتم طبیعی یک عدد را براساس عدد ۱۰ برگشت می‌دهد.
در اصل سوالی که باید در این حالت پرسیده شود این است که چند تا ۱۰ باید در خود ضرب شود که حاصل برابر با مقدار پارامتر ورودی شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: یک عدد (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی که لگاریتم طبیعی بر مبنای ۱۰ عدد وارد شده را نمایش می‌دهد.
در صورت وارد کردن عدد منفی مقدار NaN برگشت می‌دهد
در صورت وارد کردن عدد ۰ مقدار infinity- برگشت می‌دهد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود