توضیح:

این متد عدد منفی را به عدد مثبت تبدیل می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار x: عدد موردنظر.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

عدد مثبت. در صورت عدد نبودن عدد مقدار NaN برگشت داده می شود.
در صورت null بودن مقدار ۰ برگشت می دهد.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود