توضیح:

این متد شبیه به متد foreach است با این تفاوت که مقدار بازگشتی آن یک آرایه جدید است که در صورت تغییر مقادیر آرایه اصلی در آرایه جدید تغییر پیدا می کند.
این تابع بر روی آرایه خالی کار نمیکند
این متد بعنوان ورودی می‌تواند به متد دیگر را فراخوانی کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار currentValue: مقدار جاری المنت آرایه موردنظر(ضروری)
  • مقدار index: اندیس المنت جاری.(اختیاری)
  • مقدار arr: آرایه جدیدی که زیرمجموعه المنت جاری است.(اختیاری)
  • مقدار thisValue: تعیین مقدار this در صورت استفاده در کد.در صورت استفاده از دستور this و عدم تعیین پارامتر آن مقدار undefined در نظر گرفته میشود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

آرایه جدید با تغییر المنت ها براساس تابع تعیین شده.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود