توضیح:

با استفاده از این تابع می توان آیتم های لیست خود را به متغیرهای مستقل تخصیص داد

در صورتی که نسخه php شما از ۷٫۱ پایینتر باشد این تابع بر روی آرایه عددی (numerical arrays) کار می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار var1: متغیر اول جهت دریافت مقدار آیتم اول لیست (ضروری)
  • مقدار var2: متغیر دوم و سوم … جهت دریافت مقدار آیتم های بعدی لیست (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

مقادیر لیست

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود