توضیح:

این متد یک مقدار رشته ای دریافت و درون آرایه موردنظر از انتها جستجو میکند.در صورت پیدا کردن واژه موردنظر موقعیت کاراکتر را برگشت می‌دهد.

در صورتی که اندیس در آرایه مشخص نشده باشد جستجو‌ در آرایه از اندیس آخر شروع و تا ابتدای آرایه ادامه دارد.

در صورت عدم یافتن کاراکتر موردنظر عدد ۱- برگشت داده میشود.

در صورتی که از یک متن جستجو شده بیش از یک مورد وجود داشته باشد تنها موقعیت رشته اول را برگشت می‌دهد.

این متد روشی برای جستجو در آرایه است و می‌توان از نتیجه آن استفاده کرد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار item: مقدار موردنظر جهت جستجو در آرایه موردنظر(ضروری)
  • مقدار start: اندیس موردنظر جهت شروع محل جستجو به سمت ابتدای آرایه.در صورتی که عدد منفی وارد شود از انتها شمارش کرده سپس از آن نقطه به سمت ابتدا حرکت می‌کند.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت پیدا کردن کاراکتر موردنظر موقعیت آن را بصورت عدد برگشت می‌دهد در غیر اینصورت مقدار ۱- برگشت داده میشود.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود