توضیح:

این تابع بررسی می کند که مقدار مورد نظر شما یک عدد یا عدد رشته ای است یا خیر. در صورت عدد بودن مقدار ۱ را برگشت می دهد در غیر اینصورت مقدار false را برگشت می دهد.
اعداد رشته ای مانند “۴۲ ” که دارای فضای اضافی هستند در نسخه ۸ php مقدار true برگشت می دهد در صورتی که در نسخه های قدیمی مقدار false برمیگرداند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار variable: متغیر مورد نظر جهت بررسی کردن.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورتی که عدد حتی رشته ای باشد مقدار ۱ را برگشت می دهد. در غیر اینصورت مقدار false برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود