توضیح:

این تابع متغیر را از لحاظ عدد صحیح بودن یا نبودن بررسی می کند.در صورت عدد صحیح بودن مقدار true را برگشت می دهد.این تابع شبیه تابع is_init است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار variable: متغیر جهت بررسی کردن.(ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت عدد صحیح بودن مقدار true و در صورت نبودن عدد false برگشت می دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود