توضیح:

این متد یکی از متدهای جستجو در رشته است.
در توابعی مانند charAt از شما موقعیت کاراکتر را میگیرد و تنها یک کاراکتر را به شما نمایش میدهد.
این متد کاراکتر یا کلمه موردنظر را از شما گرفته و موقعیت اولین کاراکتر را به محض یافتن نمایش می دهد.
در صورت وجود نداشتن موقعیت رشته موردنظر شما مقدار ۱- را نمایش می‌دهد.
این تابع به نوع حروف حساس است.
این تابع دارای پارامتری است که میتوان محل شروع جستجو را مشخص کرد.

تابع دیگری به نام search وجود دارد که آن هم موقعیت اولین کاراکتر یافت شده را برگشت می دهد.این تابع تنها یک پارامتر جستجو دارد و براساس عبارت باقاعده است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار searchvalue: کاراکتر یا کلمه ای که قصد جستجو کردن آن را داریم.(ضروری)
  • مقدار start: یک مقدار عددی که محل شروع جستجو در رشته را مشخص میکنیم. در صورتی که مشخص نشود محل شروع از اولین کاراکتر است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت پیدا کردن موقعیت کاراکتر و در صورت پیدا نکردن مقدار ۱- برگشت می دهد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود