توضیح:

این متد یکی از متدهای جستجو در رشته است.

این متد در صورت وجود داشتن رشته جستجو شده مقدار true یا false را نمایش می‌دهد.

این تابع حساس به نوع حروف است.

این تابع در هنگام نوشتن دستورات شرطی کاربردی می‌باشد.

این تابع در اینترنت اکسپلورر پشتیبانی نمیشود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار searchvalue: عبارت یا کاراکتری که قصد جستجو کردن آن را داریم.(ضروری)
  • مقدار start: محل شروع جستجو. پیش فرض عدد ۰ و ابتدای رشته است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت پیدا کردن مقدار true و در صورت پیدا نکردن مقدار false

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
از ۴۵ به بعد از ۴۰ به بعد از ۱۲ به بعد از ۹ به بعد از ۳۶ به بعد

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود