توضیح:

این تابع بر روی تصویر متن تولید شده را بهمراه فونت مورد نظر در هر جهت قرار می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار image: منبع تصویر ساخته شده.(ضروری)
  • مقدار size: اندازه فونت به واحد point (ضروری)
  • مقدار angle: جهت چرخش متن.بصورت پیش فرض مقدارش ۰ (چپ به راست) است.هرچقدر عدد بیشتر شود در جهت زاویه و عقربه ساعت چرخش می کند.(اختیاری)
  • مقدار x: موقعیت کاراکتر تولید شده را در جهت افقی تعیین می کند.محل پیش فرض آن بالا گوشه سمت چپ است و یا مقدارش ۰,۰ است.(ضروری)
  • مقدار y: تعیین محل خط پایه فونت در جهت عمودی.(ضروری)
  • مقدار color: رنگ تولید شده براساس imagecolorallocate (ضروری)
  • مقدار fontfile: فایل فونت لود شده (ضروری)
  • مقدار text: متن موردنظر تولید شده (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت آرایه ای با ۸ عنصر را برمی گرداند که چهار نقطه را نشان می دهد.

ترتیب قرارگیری نقاط به صورت پایین سمت چپ، پایین سمت راست، بالا سمت راست، بالا سمت چپ است.

در صورت خطا false را برمی گرداند.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود