توضیح:

این تابع ضخامت خطوط ترسیم شده را هنگام ترسیم مستطیل، چند ضلعی، کمان و غیره در قالب پیکسل تنظیم می کند.

 

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار image: منبع تصویر ساخته شده.(ضروری)
  • مقدار thickness: ضخامت خطوط در قالب پیکسل. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت مقدار true و در صورت خطا false

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود