توضیح:

این تابع یک عکس خالی در طول و عرض مشخص با قابلیت رنگ پذیری ایجاد می‌کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار width: یک مقدار عدد صحیح برای طول عکس. (ضروری)
  • مقدار height: یک مقدار عدد صحیح برای ارتفاع عکس. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک resource برای عکس تولید شده در صورت موفقیت و یک مقدار false در صورت خطا

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود