توضیح:

این تابع یک شناسه کد رنگ بر پایه سه رنگ قرمز،سبز و آبی ایجاد می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار image: منبع تصویر ساخته شده.(ضروری)
  • مقدار red: یک مقدار عددی برای رنگ قرمز. (ضروری)
  • مقدار green: یک مقدار عددی برای رنگ سبز. (ضروری)
  • مقدار blue: یک مقدار عددی برای رنگ آبی. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

کد رنگ تولید در قالب عدد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود