توضیح:

با استفاده از این تابع می توان کاراکترهای خاص تبدیل شده را به حالت عادی برگرداند.

برخی از این کاراکترهای از پیش تعریف شده عبارتند از:

 • مقدار & برابر با کاراکتر & یا ampersand
 • مقدار " برابر با کاراکتر ” یا double quote
 • مقدار ' برابر با کاراکتر ‘ یا single quote
 • مقدار < برابر با کاراکتر > یا less than
 • مقدار &gt; برابر با کاراکتر < یا greater than

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

 • مقدار string: یک مقدار رشته جهت قفل گشایی.(ضروری)
 • مقدار flags: نحوه کنترل کوتیشن ها و نوع سند بکار برده شده را مشخص می کند. (اختیاری)

 

استایل های مربوط به کوتیشن عبارتند از:

 • مقدار ENT_COMPAT: این flag تنها جفت کوتیشن ها را تبدیل می‌کند. (مقدار پیش فرض است)
 • مقدار ENT_QUOTES: هم تک کوتیشن هم جفت کوتیشن را تبدیل می کند.
 • مقدار ENT_NOQUOTES: هیچ کوتیشنی را در هر حالتی تبدیل و رمزگذاری نمی کند.

 

لیست انواع سند عبارتند از:

 • مقدار ENT_HTML401 (پیش فرض)
 • مقدار ENT_HTML5
 • مقدار ENT_XML1
 • مقدار ENT_XHTML

 

مقدار بازگشت:

رشته تبدیل شده

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 5 >= 5.1.0, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود