توضیح:

با استفاده از این تابع می توانیم یک هدر با تنظیمات مورد نظر برای مرورگر با هر مقداری تنظیم کنیم.

توجه به این نکته مهم است که تابع header باید در ابتدا و قبل از ارسال اطلاعات به خروجی فراخوانی شود!

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار header: نوع هدر تنظیم شده جهت ارسال.(ضروری)
  • مقدار replace: نشان می دهد که آیا هدر باید جایگزین هدر مشابه قبلی شود یا یک هدر جدید از همان نوع اضافه شود. پیش فرض مقدارش true است و هدر جدید جایگزین خواهد شد.(اختیاری)
  • مقدار http_response_code: تعیین کد پاسخ HTTP.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

ندارد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

لیست انواع هدرها:

نام هدر توضیح نحوه نوشتن
Content-type هدر Content-Type برای نشان دادن نوع منبع استفاده می شود.نوع رسانه در قالب رشته در طول ارسال فایل برای مشخص شدن فرمت فایل ارسال می شود.

برای مثال برای تصاویر نوع image/png یا image/jpg ارسال می شود

مرورگر پس از دریافت نوع داده و مقداری که دارد پاسخ آن را با توجه به فرمت انتخاب شده به مرورگر کاربر ارسال می کند.

Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Type: multipart/form-data; boundary=something

 

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود