توضیح:

این تابع براساس تاریخ تعیین شده روز هفته را بین بازه عدد ۰ تا ۶ براساس UTC برگشت می‌دهد.

عدد ۶ برابر با شنبه و جمعه برابر با ۵ است.

UTC (زمان جهانی) زمانی است که توسط استاندارد جهانی زمان تعیین شده است.

زمان UTC همان زمان GMT (زمان گرینویچ) است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی بین ۰ تا ۶ براساس UTC

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود