توضیح:

این تابع بیشترین عددی که می‌تواند درون تابع rand یا mt_rand استفاده شود را برگشت می‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

عدد صحیح

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود