توضیح:

این تابع مقدار میلی ثانیه زمان تعیین را در قالب عدد بین ۰ تا ۹۹۹ برگشت می‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار عددی بین ۰ تا ۹۹۹

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود