توضیح:

این متد مربوط به پیمایش آیتم های آرایه است.این متد یک تابع را برای هریک از آیتم های آرایه فراخوانی می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار currentValue: مقدار جاری آیتم آرایه.(ضروری)
  • مقدار index: اندیس المنت جاری.(اختیاری)
  • مقدار arr: آرایه زیر مجموعه المنت جاری.(اختیاری)
  • مقدار thisValue: در صورتی که در تابع از دستور this استفاده می کنید می توانید مقدار آن را با استفاده از این پارامتر وارد کنید.در صورتی که در دستور خود از this استفاده کنید و این پارامتر را ارسال نکنید مقدار آن برابر با undefined است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

مقدار undefined

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها از ۹ به بعد همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود