توضیح:

این تابع یک تابع را دریافت می کند و براساس دستور شرطی که وجود دارد اولین مقداری که پیدا کند موقعیت آن را برگشت می دهد.

در صورت پیدا نکردن مقدار مورد نظر در آرایه مقدار ۱- را برگشت می دهد.

این متد برای آرایه خالی کار نمی کند.

این تابع تاثیری بر روی آرایه اصلی نمی گذارد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار currentValue: مقدار جاری المنت آرایه موردنظر.(ضروری)
  • مقدار index: اندیس المنت جاری.(اختیاری)
  • مقدار arr: آرایه جدیدی که زیرمجموعه المنت جاری است.(اختیاری)
  • مقدار thisValue: تعیین مقدار this در صورت استفاده در کد.در صورت استفاده از دستور this و عدم تعیین پارامتر آن مقدار undefined در نظر گرفته میشود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت یافتن براساس شرط تعیین شده موقعیت مقدار را برگشت می‌دهد در غیر اینصورت مقدار ۱- برگشت می‌دهد

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

 

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود