توضیح:

این تابع دیتای یک صفحه را در قالب رشته می خواند و درون خود نگه داری می کند.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار path: مسیر فایل جهت خواندن.(ضروری)
  • مقدار include_path: در صورتی که قصد دارید درون فایل include_path که در php.ini قرار دارد،جستجو کنید مقدار این پارامتر را برابر با عدد ۱ قرار دهید.(اختیاری)
  • مقدار context: جریان فایل را مدیریت می کند. Context مجموعه ای از تنظیمات است که می تواند رفتار یک جریان را تغییر دهد. با قرار دادن مقدار NULL می توان از آن رد شد.(اختیاری)
  • مقدار max_length: حداکثر طول داده ای که می توان خواند را مشخص کنیم.مقدار پیش فرض آن بر روی EOF است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

داده فایل را در قالب رشته برگشت می دهد. در صورت شکست مقدار false برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود