توضیح:

این تابع براساس مسیری که داده شده است دایرکتوری پوشه جاری را برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار path: مسیر جهت چک کردن.(ضروری)
  • مقدار levels: یک مقدار عددی که مشخص کننده مرحله پوشه ای است که بدنبال آن هستیم.پیش فرض برابر با عدد ۱ یا آخرین پوشه جاری است. (اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت موفقیت پوشه مسیر موردنظر شما را بدون اسلش پایانی برگشت می دهد

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود