توضیح:

این تابع آبجکت تاریخ شما را به رشته تبدیل میکند.

این تابع معمولا بصورت اتوماتیک در زمانی که قصد نمایش تاریخ ساخته شده را داریم فراخوانی میشود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

ندارد

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار رشته ای برای نمایش تاریخ

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود