توضیح:

این متد دو یا بیشتر از دو آرایه را بهم متصل می کند.
این متد در رشته ها نیز وجود دارد و رشته ها را بهم متصل میکند.
این متد آرایه اصلی را تغییر نمی‌دهد بلکه آرایه جدیدی که حاصل اتصال چند آرایه است را برگشت می‌دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array2: آرایه دوم جهت اتصال به آرایه نخست.(ضروری)
  • مقدار arrayX: آرایه سوم و … برای اتصال.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

آرایه جدید

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها همه نسخه ها

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود