توضیح:

این تابع براساس موقعیتی که میگیرد کاراکتر موردنظر را برگشت می‌دهد. حالت متد slice را دارد اما تنها یک رشته را برگشت می‌دهد. موقعیت عددها از ۰ شروع می‌شود.

موقعیت آخرین کاراکتر با دستور string.length-1 بدست می‌آید.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار index: یک مقدار عددی که کاراکتر موردنظر را برگشت می‌دهد. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

یک کاراکتر در صورت وجود داشتن موقعیت. در صورت وجود نداشتن رشته خالی

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود