توضیح:

این تابع برای آرایه های اندیس دار حروفی استفاده می‌شود.آیتم های آرایه را براساس مقدار بصورت نزولی یا descending چینش می کند.
در صورتی که می خواهید براساس همین حالت اما صعودی چینش کنید از تابع asort استفاده نمایید.
در صورتی که بخواهید آرایه اندیس دار حروف را براساس کلید و صعودی چینش کنید از تابع ksort و اگر بخواهیم نزولی باشد از تابع krsort استفاده کنید.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array: متغیر آرایه اندیس دار عددی.(ضروری)
  • مقدار sorttype: تعیین نوع چینش و مقایسه آیتم های یک آرایه. مقدار پیش فرض عدد ۰ است و آیتم ها را بصورت معمولی مقایسه می‌کند.(اختیاری)

 

مقادیر عبارتند از:

  • مقدار ۰ یا SORT_REGULAR: مقدار پیش فرض عدد ۰ است و آیتم ها را بصورت معمولی مقایسه می‌کند.
  • مقدار ۱ یا SORT_NUMERIC: آیتم ها را براساس عدد چینش می‌کند.
  • مقدار ۲ یا SORT_STRING: آیتم ها را براساس رشته بودن چینش می‌کند.
  • مقدار ۳ یا SORT_LOCALE_STRING: آیتم ها را براساس رشته و محل جاریشان چینش می‌کند.
  • مقدار ۴ یا SORT_NATURAL: آیتم ها را براساس رشته و حالت طبیعشان چینش می‌کند.
  • مقدار ۵ یا SORT_FLAG_CASE

 

مقدار بازگشت:

یک مقدار بولین

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود