توضیح:

این تابع براساس آرایه دریافت شده مقادیر آن را را در قالب آرایه جدید برگشت می‌دهد و با کلید آرایه کاری ندارد.

آرایه بازگشت داده شده دارای کلید عددی از عدد ۰ به بعد است.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array: آرایه موردنظر جهت بازگشت مقادیرش. (ضروری)

 

مقدار بازگشت:

آرایه جدید با ایندکس عددی

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود