توضیح:

این تابع براساس مقداری که می گیرد درون مقادیر آرایه موردنظر شما جستجو کرده و کلید آیتمی که مقدار را دارد برگشت می دهد.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار value: مقدار جستجو در آرایه.(ضروری)
  • مقدار array: آرایه موردنظر جهت جستجو در آن.(ضروری)
  • مقدار strict: بصورت پیش فرض مقدارش برابر با false است و حالت سختگیرانه در جستجو ندارد. برای مثال فرقی بین ۵ و عدد “۵” قایل نمیشود.در صورتی که مقدارش true شود نه داده مهم است.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

در صورت وجود داشتن مقدار، کلید آیتم موردنظر را برگشت می‌دهد. در صورت پیدا نکردن مقدار false برگشت می‌دهد. در صورتی که در آرایه مقدار جستجو شده بیش از یک مقدار وجود داشته باشد تنها مقدار نخست را برگشت می‌دهد.

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود