توضیح:

این تابع یک کلید تصادفی از آرایه داده شده برگشت می دهد که بوسیله آن می توانیم آیتم تصادفی دریافت کنیم.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار array: آرایه مورد نظر برای چینش (ضروری)
  • مقدار number: یک مقدار عددی برای تعیین بازگشت تعداد کلید تصادفی. در صورتی که بیشتر از عدد ۱ باشد یک آرایه شامل مجموعه ای از کلیدهای تصادفی برگشت می دهد.(اختیاری)

 

 

مقدار بازگشت:

یک کلید تصادفی براساس آرایه تخصیص داده شده.

در صورتی که مقدار number بیشتر از عدد ۱ وارد شود یک آرایه که شامل مجموعه ای از کلید های تصادفی است برگشت می دهد.

 

 

نسخه پشتیبانی:

(PHP 4, PHP 5, PHP 7, PHP 8)

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود