توضیح:

این متد از متدهای جدید اکما۶ است.

از این متد در هر آبجکتی که قابلیت iterable شدن و خصوصیت length داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد و یک آرایه برگشت می دهد

این خصوصیت یکی از خصوصیت های static در آبجکت آرایه است.

دسترسی به این متد از طریق Array.from() است. در صورتی که این متد را از طریق یک آرایه فراخوانی کنید مقدار undefined برگشت داده می شود.

 

نحوه نوشتن:

 

پارامترها:

  • مقدار object: هر نوع آبجکتی که قابلیت iterable شدن را دارد. (ضروری)
  • مقدار mapFunction: فراخوانی یک تابع برای هر یک از المنت های آرایه.(اختیاری)
  • مقدار thisValue: تعیین مقدار this در صورت استفاده در کد.در صورت استفاده از دستور this و عدم تعیین پارامتر آن مقدار undefined در نظر گرفته میشود.(اختیاری)

 

مقدار بازگشت:

یک آرایه شامل مقادیر یک آبجکت قابل iterable که هرکدام از آنها در یک خانه قرار می گیرند.

 

وضعیت پشتیبانی از مرورگرها:

مرورگر Chrome مرورگر Firefox مرورگر IE مرورگر Edge مرورگر Safari مرورگر Opera
همگی همگی همگی همگی همگی همگی

 

مثال:

دیدگاه خود را بیان کنید

این ایمیل برای عموم منتشر نمی شود